top of page

´SÄÄNNÖT

Nämä säännöt koskevat Helsinki Spring Marathon (HSM) ja Helsinki Spring Half Marathon (HSHM) ja Helsinki Spring 10 km juoksu (HS 10 km) tapahtumaa. Kaikki tapahtumaan osallistuvat sitoutuvat ilmoittautuessaan noudattamaan näitä sääntöjä. Juoksun pääjärjestäjänä toimii Helsingin Jyry ry. Yleisurheilu. Helsinki Spring Maratonilla ja Helsinki Spring Puolimaratonilla ja Helsinki Spring 10 km juoksuissa noudatetaan Kansainvälisen Yleisurheiluliiton (IAAF) kilpailusääntöjä.

Kisajärjestäjät noudattavat viranomaisten suosituksia ja ohjeita, jotka saattavat vaikuttaa tapahtuman järjestämiseen.

 

Tuomaristo

Juoksun tuomariston muodostavat tapahtuman ylituomari ja kilpailun johtaja.

 

Johtoryhmä

Johtoryhmän muodostavat kilpailun johtaja, järjestävien seurojen edustajat ja kilpailusihteeri.

 

Ikäraja

Helsinki  Spring puolimaratonilla ja 10 km juoksussa ei ole alaikärajaa. Alaikäisten osallistuminen on huoltajan vastuulla.

Helsinki  Maratonille on osallistumisoikeus 18-vuotta täyttäneillä sekä niillä, jotka juoksuvuoden aikana täyttävät 18-vuotta.

 

Sarjat
Ilmoittautuessaan osanottajat ilmoittavat syntymävuotensa, joka määrittää sarjan. Ikäsarja määräytyy juoksuvuoden joulukuun 31. päivän iän mukaan (IAAF:n sääntö 141 kohta 1). Osallistuja voi niin halutessaan osallistua oman sarjansa sijasta yleiseen sarjaan, mutta ei muihin sarjoihin.

 

Puolimaratonin ja 10 km juoksun ikäsarjat ovat:

Helsinki puolimaratonilla ja Helsinki 10 km  juoksukisassa ei ole alaikärajaa. Alaikäisten osallistuminen on huoltajan vastuulla.

 

Katso tapahtuman sarjat

 

Juoksussa käytettävät sarjat ovat miehet ja naiset yleinen sekä vuosittain päätettävät ikäsarjat. Ilmoittautuessaan osallistuja ilmoittaa syntymävuotensa, joka määrittää sarjan. Sarja määräytyy juoksuvuoden joulukuun 31. päivän iän mukaan (IAAF:n sääntö 141, kohta 1). Osallistuja voi niin halutessaan osallistua oman sarjansa sijasta vaihtoehtoisesti yleiseen sarjaan, mutta ei muihin sarjoihin.

 

Dopingtesti

IAAF:N sääntöjen mukaan

 

Ilmoittautuminen

Helsinki Spring Maratonille ja Helsinki Spring puolimaratonille ja Helsinki  Spring 10 km juoksukisaan ilmoittaudutaan suorittamalla ohjeiden mukaisesti osanottomaksu järjestäjille. Järjestäjät vahvistavat kutakin tapahtumaa varten vuosittain osanottomaksun ilmoittautumisaikoineen. Ilmoittautuminen on henkilökohtainen, eikä sitä voi siirtää toisen henkilön nimiin ilman erillistä uudelleen rekisteröintiä.

 

Osanoton peruminen

katso Info linkin alta osanoton peruminen ja siirtäminen

 

Juoksunumero

Osallistujat ovat velvollisia pitämään juoksunumeroa paidan etupuolelle kiinnitettynä siten, että se on helposti luettavissa. Juoksunumerossa olevia mainoksia ei saa peittää, poistaa eikä taittaa. Juoksunumero on henkilökohtainen, eikä sitä saa siirtää toiselle ilman järjestäjille suoritettua uudelleen rekisteröintiä. Siirtomaksu vahvistetaan vuosittain.

 

Kilpailuaika

Helsinki Spring Marathonilla on kuuden (6) tunnin ja 15 minuutin kilpailuaika. Juoksu alkaa kello 11.00 ja loppuu kello 17.15.

Helsinki Spring puolimaratonilla on kolmen (3) tunnin kilpailuaika. Katso aikataulu kohta kisasivustoilta.

 

Ajanotto

Osallistujille otetaan aika järjestäjän määrittämällä ajanottojärjestelmällä. Osallistujien on noudatettava järjestäjän antamia ohjeita ajanottojärjestelmän oikeanlaisesta käytöstä. Ohjeita noudattamatta jättäneille ei taata aikaa.

Bruttoaika (lähtölaukauksesta maaliviivan ylitykseen) on IAAF:n hyväksymä kilpailun virallinen aika. Nettoaika kertoo osallistujalle hänen todellisen matkaan käytetyn aikansa (lähtöviivan ylityksestä maaliviivan ylitykseen).

 

Keskeyttäminen

Maraton:

Mikäli osanottaja keskeyttää juoksunsa, tulee siitä ilmoittaa lähimmälle huoltopisteelle. Kilpailu päättyy 6 tunnin 15 minuutin kuluttua lähtölaukauksesta. Reitillä on tarkistuspisteitä, joissa juoksijan tulee olla kuuden tunnin aikataulussa saadakseen jatkaa kilpailussa. Osanottaja katsotaan keskeyttäneeksi, jos hän ei ole saapunut maaliin määräajassa määräajassa. Juoksija joka jää määräajasta, jatkaa juoksua omalla vastuulla.

 

Puolimaraton:

Mikäli osanottaja keskeyttää juoksunsa, tulee siitä ilmoittaa lähimmälle huoltopisteelle. Kilpailu päättyy 3 tunnin 15 minuutin kuluttua lähtölaukauksesta. Reitillä on tarkistuspisteitä, joissa juoksijan tulee olla kolmen tunnin aikataulussa saadakseen jatkaa kilpailussa. Osanottaja katsotaan keskeyttäneeksi, jos hän ei ole saapunut maaliin määräajassa määräajassa. Juoksija joka jää määräajasta, jatkaa juoksua omalla vastuulla.

 

Hylkääminen

Järjestäjillä on oikeus hylätä suoritus, jos osanottajan havaitaan oikaisevan tai hän muutoin häiritsee kanssakilpailijoitten suoritusta. Myös näiden sääntöjen noudattamatta jättäminen voi johtaa hylkäämiseen. Osanottajan on myös heti keskeytettävä juoksunsa, jos virallisesti nimetyn lääkintäorganisaation jäsen, joka on tunnistettavissa lääkintähenkilöstöön kuuluvaksi, niin määrää (IAAF:n sääntö 240 kohta 7 C).

 

Tapahtuman siirtäminen

Tapahtuman järjestämistä voidaan siirtää eteenpäin Force Major (tasoisen) esteen ilmaantuessa vaikuttamaan

kilpailun järjestämistä ... 

Vakuutus

Osallistujia ei ole vakuutettu järjestäjien puolesta. Jokainen osallistuu tapahtumaan omalla vastuullaan.

 

Palkinnot

Tapahtuman nimikkomitalin saa jokainen maratoniin ja puolimaratoniin 10 km juoksuun osallistunut juoksija joka on määräajassa maaliin. Lisäksi voidaan palkita juoksun voittajat ja sarjojen parhaat. Palkitsemiset päätetään jokaista juoksutapahtumaa varten erikseen. 

 

Tulokset

Jokainen määräajassa maaliin juossut saa virallisen tuloksen, joka lasketaan lähtölaukauksesta maalilinjan ylittämiseen. Tulokset julkaistaan järjestäjän nettisivuilla.

 

Kuvien ja videoiden käyttö

Järjestäjillä on vapaa käyttöoikeus Helsinki Spring Marathon tapahtumien aikana ottamilleen kuville ja videoille.

Osoitetiedot osallistujien osoitetietoja voidaan käyttää suoramarkkinoinnissa, ellei juoksija sitä erikseen ilmoittautumisen yhteydessä kiellä.

 

Valitukset tulee tehdä tunnin kuluessa kilpailun päättymisestä kirjallisesti kisainfoon tai osoitteeseen helsinkispringmarathon@hotmail.com

 

Muut ohjeet

Näiden sääntöjen lisäksi järjestäjät voivat antaa lisäohjeita tai määräyksiä, joita osallistujat ovat velvollisia noudattamaan yhtälailla näiden sääntöjen kanssa.

bottom of page