No. 1 - noin 3.6 km: Vettä ja energiageeli + omat juomat - No. 1 - about 3.6 km: Water and energy gel + your own drinks

No. 2 - noin 6.6 km: Vettä ja energiajuoma + omat juomat - No. 2 - about 6.6 km: Water and energy drink + your own drinks           

No. 3 - noin 10.4 km: Vettä ja energiajuoma + omat juomat - No. 3 - about 10.4o km Water and energy drink + your own drinks
 

HUOLTO- JA VIRKISTÄYTYMISASEMAT - REFRESHMENT STATIONS

Tapaninvainiontie - road
Kuvassa ylitetään Vantaanjoki
Kuvassa ylitetään Vantaanjoki
Kuvassa  juostaan 1,8km pitkä osuus
In Figure is run 1.8 km long portion
1 km suora - a straight
2 km suora - a straight
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Pinterest Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Tumblr Social Icon
  • Vimeo Social Icon

 Copyright © All Rights Reserved until 2025

2 km suora - a straight

Kuvassa on 2 km pitkä tasainen suora joka ylittää Vantaanjoen. Suora alkaa Itä-Pakilasta ja jatkuu Pukinmäkeen - In figure shows two kilometers long flat straight that crosses the River Vantaa. Direct begins in East Pakila and route continues to Pukinmäki. The race office is located in Pukinmäki Sports Park.